facebook

Léčba CHOPN pomocí kmenových buněk

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je dnes jedním z nejčastějších onemocnění na světě: výzkumy ukazují, že touto nemocí trpí téměř 5 % populace.

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace z roku 2016 byla CHOPN třetí nejčastější příčinou úmrtí na celém světě.

Charakteristické jsou pro průběh CHOPN komplikace, které zhoršují progresi onemocnění. Ta následně vede k rozvoji respirační dysfunkce a dále k invaliditě, která významně narušuje kvalitu života pacienta, zejména v případě častých akutních vzplanutí nemoci.

Existuje řada chemicko-biologických mechanismů, které mohou ovlivnit typický progresivní charakter CHOPN. Tyto mechanismy lze částečně kontrolovat metodami regenerativní medicíny, které jsou v souvislosti s léčbou plicních onemocnění aktivně zkoumány.

Jak kmenové buňky fungují při léčbě CHOPN

Kmenové buňky jsou nedospělé buňky, které se mohou množit a přeměňovat v buňky dospělé, a to například za účelem nápravy poranění. Tyto buňky mají schopnost zahájit a následně udržovat regenerační procesy v poškozené plicní tkáni a přispívat tak k jejímu zotavení.

Na okraji rány se buňky diferencují a migrují, aby “zakryly” poraněnou oblast a uvolnily řadu prozánětlivých cytokinů a růstových činitelů, které přitahují proteiny a buňky potřebné pro obnovu mimobuněčné matrice, jež je pro normální obnovu rány klíčová. Poté může pokračovat reepitelizace plic.

Protizánětlivé a protifibrózní vlastnosti kmenových buněk je činí obzvláště zajímavými pro potenciální léčbu plicních onemocnění.

Kontaktujte nás

Získejte bezplatnou online konzultaci a zjistěte, zda pro vás může být léčba kmenovými buňkami vhodná.

Léčba CHOPN pomocí kmenových buněk
Dr. Aleksandra Fetyukhina, MD

Medical Advisor, Swiss Medica doctor


Léčba CHOPN s využitím kmenových buněk

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je dnes jedním z nejčastějších onemocnění na světě: podle výzkumů jí trpí téměř 5 % populace.

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace z roku 2016 byla CHOPN třetí nejčastější příčinou úmrtí na celém světě.

Pro průběh CHOPN jsou charakteristické komplikace, které zhoršují průběh onemocnění. To dříve či později vede k rozvoji respirační dysfunkce a dále k invaliditě, která významně narušuje kvalitu života pacienta, zejména v případě častých akutních exacerbací.

Existuje řada chemicko-biologických mechanismů, které mohou ovlivnit typický progresivní charakter CHOPN. Tyto mechanismy lze částečně regulovat metodami regenerativní medicíny, které jsou v souvislosti s terapií plicních onemocnění aktivně zkoumány.

Jak kmenové při léčbě CHOPN účinkují

Kmenové buňky jsou nedospělé buňky, které mají schopnost se množit a přeměňovat v buňky dospělé, například za účelem nápravy poranění. Tyto buňky mají také schopnost iniciovat a udržovat regenerační procesy v poškozené plicní tkáni a přispívat tak k jejímu zotavení.

Na okraji rány se buňky diferencují a mobilují, aby “zakryly” poraněnou oblast a uvolnily řadu prozánětlivých cytokinů a růstových faktorů, které přitahují proteiny a buňky potřebné pro obnovu mimobuněčné matrice, jež je pro normální obnovu rány klíčová. Jakmile k tomu dojde, může pokračovat opětovná epitelizace plic.

Protizánětlivé a protifibrózní vlastnosti kmenových buněk je činí velmi žádoucími pro potenciální léčbu plicních onemocnění.

Klinické výsledky: Jaké zlepšení se u pacientů dostavuje?

V klinické praxi se ukázalo, že léčba kmenovými buňkami má dobré výsledky. Optimálního terapeutického účinku je dosaženo při více způsobech podání kmenových buněk (intravenózně + inhalačně). Pacienti zaznamenali zejména následující zlepšení:

 1. Zvýšení dechové a objemové kapacity.
 2. Snížení chrůpků a produkce sputa.
 3. Snížení frekvence, síly a trvání epizod kašle.
 4. Návrat normálního dýchání a méně častá dýchavičnost.
 5. Ústup zjizvení plicní tkáně.
 6. Zlepšení kvality spánku.
 7. Zvýšení hladiny energie.
 8. Zlepšení chuti k jídlu.
 9. Odstranění chronické únavy.

Podívejte se na výsledky léčby CHOPN pomocí kmenových buněk u našich pacientů:

Pacient z USA (v angličtině):

Léčba chronické obstrukční plicní nemoci pomocí kmenových buněk ve Swiss Medica.

Pacient z Itálie (v italštině):

Italský pacient s CHOPN po léčbě kmenovými buňkami na klinice Swiss Medica (videorecenze).

Ke zlepšení dochází v období několika týdnů. U pacientů podstupujících léčbu kmenovými buňkami je důležité si uvědomit, že výraznějšího zlepšení lze dosáhnout, dodržuje-li pacient správné dechové praktiky, aby napomáhal podaným kmenovým buňkám pracovat co nejlépe. To zahrnuje i možné změny v životním stylu pacienta společně se zdravou a nutričně hodnotnou stravou v kombinaci s vitamínovými a minerálními doplňky.

Navzdory svým léčivým vlastnostem nejsou kmenové buňky zaručeným lékem. Účinnost léčby závisí na více faktorech: výchozím stavu pacienta, délce trvání nemoci, věku pacienta, dědičných predispozicích, životním stylu a dalších. Také samotná aplikace kmenových buněk nemusí být v některých případech dostačující. Buněčná terapie funguje účinněji v kombinaci s dalšími léčebnými metodami, které pomáhají aktivovat proces obnovy tkání.

Kontaktujte nás

Získejte bezplatnou online konzultaci a zjistěte, jaké výsledky můžete od léčby kmenovými buňkami očekávat.

Léčba CHOPN pomocí kmenových buněk
Dr. Aleksandra Fetyukhina, MD

Medical Advisor, Swiss Medica doctor


Léčba CHOPN pomocí kmenových buněk: postup léčby

Na klinice Swiss Medica používáme buněčné produkty s vysokým počtem životaschopných kmenových buněk (nejméně 80–90 %) a využíváme několik metod aplikace, včetně kapaček a inhalací. Při použití autologních (vlastních) buněk pacienta zahrnuje postup léčby oddělení kmenových buněk získaných z tukové tkáně nebo kostní dřeně. Ty jsou poté aktivovány a během několika hodin intravenózně dodány zpět přímo do těla pacienta.

Společně s autologními kmenovými buňkami dospělých používáme také buněčné produkty vytvořené z darovaných tkání, například z placenty nebo pupečníku.

Množství obnovených buněk představuje terapeutickou dávku, která nejenže pokrývá denní ztráty zdravých buněk u pacienta, ale tisícinásobně je převyšuje. U pacienta se tak obnoví osobní zásoba kmenových buněk ztracená za posledních 10 až 15 let. Právě díky tomu má buněčná terapie pozitivní vliv na celkový zdravotní stav.

Postup léčby kmenovými buňkami je velmi rychlý, jednoduchý a nevyžaduje celkovou anestezii. Léčba je bezbolestná, nepřináší nepříjemné pocity a je zcela bezpečná i pro starší pacienty. Všechny zákroky na klinice probíhají za nepřetržitého dohledu lékaře.

Indikace a kontraindikace buněčné terapie

Terapie kmenovými buňkami může být díky svým výhodám nadějná při absenci nebo nedostatečném účinku hlavní terapie a také při výskytu vedlejších účinků léčiv.

Kontraindikace jsou následující:

 • předchozí negativní zkušenost s buněčnými produkty;
 • jakýkoli typ rakoviny nebo prekancerózy;
 • jakékoli život ohrožující nebo terminální zdravotní stavy;
 • infekční onemocnění v akutní fázi;
 • mrtvice nebo přechodný ischemický záchvat v posledních 3 měsících;
 • odchylky některých ukazatelů v krevních testech;
 • těhotenství a kojení;
 • duševní poruchy a závislosti;
 • kontraindikace anestezie nebo vysoké riziko krvácení anebo patologických procesů v oblasti navrhované biopsie (nevylučuje možnost použití dárcovských buněčných produktů),
 • a některé další.

Otázky bezpečnosti a vedlejší účinky

Ve většině případů se nevyskytují žádné vedlejší účinky. V některých případech může dojít ke krátkodobému zvýšení teploty jako individuální reakci organismu, ale ne více než ve 2 % případů. Zvýšená teplota pomine samovolně a nemá negativní důsledky na zdraví pacienta.

Terapie kmenovými buňkami nevyvolává žádné alergické ani imunitní reakce (vzhledem ke statusu imunitního privilegia multipotentních MMSC) a rovněž při ní nedochází k odmítavým reakcím (rejekci).

Co léčba zahrnuje

Ve Swiss Medica jsme vyvinuli léčebné programy, které jsou voleny individuálně pro každého pacienta v závislosti na jeho osobních zdravotních potřebách.

Poskytujeme regenerační léčbu plic kmenovými buňkami, která je podpořena dalšími volitelnými léčebnými metodami, jako jsou:

 • Ozon-laserová injekční terapie;
 • Rehabilitační terapie xenonovým plynem.

Tyto terapie pomáhají aktivovat regenerační proces, obnovit pohyblivost a zmírnit příznaky. Působí komplexně a přitom blahodárně na celý organismus.

V případě potřeby zajišťujeme také konzultace s lékaři – specialisty v oblasti neurologie, neurorehabilitace, psychologie a výživy.

Kontaktujte nás

Získejte bezplatnou online konzultaci a zjistěte, jaké výsledky můžete od léčby kmenovými buňkami očekávat, co může léčebný program zahrnovat a jaké jsou náklady.

Léčba CHOPN pomocí kmenových buněk
Dr. Aleksandra Fetyukhina, MD

Medical Advisor, Swiss Medica doctor


Seznam odkazů:

 1. Can medicines development improve outcomes in asthma and chronic obstructive pulmonary disease management by driving effectiveness? David A. Leather, Louisa Yates, Henrik Svedsater, Loretta Jacques, Susan Collier, Danielle Powell & Rupert Jones. Respiratory Research. 2019 Aug 2;20(1):173.

 2. Prognosis of COPD depends on severity of exacerbation history: A population-based analysis. Çolak Y., Afzal S., Marott J.L., Nordestgaard B.G., Vestbo J., Ingebrigtsen T.S., Lange P. Respiratory Medicine. 2019 Aug;155:141-147.

 3. Stem Cells in Lung Injury and Repair. Felicia Chen and Alan Fine. The American Journal of Pathology. 2016 Oct; 186(10): 2544–2550.

 4. Potential role of stem cells in management of COPD. Tillie L. Hackett, Darryl A. Knight, and Don D. Sin. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2010; 5: 81–88.

 5. Stem cell therapy for lung fibrosis conditions. University of North Carolina Health Care. August 3, 2017.

 6. Cell therapy for lung disease. Geiger S., Hirsch D., Hermann F.G. European Respiratory Review. 2017 Jun 28;26(144).

More sources

Medical Advisor, Swiss Medica doctor

Mohlo by vás zajímat

Článek
Video

We use cookies on our site to ensure that we give you the best browsing experience. By continuing to browse the site, you agree to this use. For more information on how we use cookies, see our Cookie Policy and Privacy Policy.

Got it