facebook

Léčba ALS pomocí kmenových buněk

Léčba ALS pomocí kmenových buněk
Jaká je souvislost mezi ALS a léčbou kmenovými buňkami?

Amyotrofická laterální skleróza neboli ALS je progresivní neurodegenerativní onemocnění, které postihuje míšní neurony a centrální nervový systém. Nemoc postupně ničí motorické neurony, což u pacienta vede k ztrátě vůlí ovládaných svalových pohybů, jako je chůze nebo jezení. Pacienti s ALS jsou při vykonávání běžných činností odkázáni na invalidní vozík a pečovatele.

Na celém světě onemocní ALS jeden člověk z 50 000. Ročně je diagnostikováno a zaznamenáno přibližně 5 760 až 6 400 nových případů. Na 100 000 úmrtí připadá pět způsobených právě ALS.

ALS se řadí mezi progresivní onemocnění, což znamená, že se jeho příznaky časem zhoršují a není možné ho vyléčit. Doba přežití u tohoto onemocnění se pohybuje řádově v několika letech, ve vzácných případech se lidé dožívají deseti a více let. Současná léčba dokáže progres onemocnění pouze zpomalit. Léčba kmenovými buňkami představuje novou možnost pro pacienty s ALS, která zmírňuje příznaky, zlepšuje nervosvalové přenosy, zvyšuje celkovou kvalitu života a dokonce jej prodlužuje. Tento článek vás blíže seznámí s účinností a bezpečností léčby kmenovými buňkami u pacientů s tímto onemocněním.

Získejte bezplatnou online konzultaci

Kontaktujte našeho zdravotního poradce a zjistěte, zda by pro vás kmenové buňky byly vhodné.

Léčba ALS pomocí kmenových buněk
Dr. Aleksandra Fetyukhina, MD

Medical Advisor, Swiss Medica doctor


Co je amyotrofická laterální skleróza (ALS)

Amyotrofická laterální skleróza je vzácné, závažné, progresivní onemocnění nervového systému. Navzdory více než 100 letům výzkumu zůstávají příčiny vzniku ALS nejasné. Pro toto onemocnění je charakteristická degenerace motorických neuronů, která probíhá v míše a mozku, následkem čehož dochází k přerušení činnosti svalstva a v pozdějších stádiích onemocnění až k jeho ochrnutí. Pacienti nejsou schopni chodit, mluvit, žvýkat a dokonce ani dýchat.

Mechanismus neurodegenerace u ALS je multifaktoriální a funguje prostřednictvím vzájemně propojených molekulárních a genetických drah. Konkrétně by tato neurodegenerace mohla být výsledkem komplexní interakce glutamátové excitotoxicity, tvorby volných radikálů, cytoplazmatických proteinových agregátů, enzymů SOD1 v kombinaci s mitochondriální dysfunkcí a narušením axonálních transportních procesů prostřednictvím akumulace intracelulárních agregátů neurofilament.

Mutace v TARDBP a FUS vedou k tvorbě intracelulárních agregátů, které jsou pro neurony škodlivé. Aktivace mikroglie vede k sekreci prozánětlivých cytokinů, což má za následek další toxicitu. Nakonec dochází k degeneraci motorických neuronů prostřednictvím aktivace kalcium-dependentních enzymatických drah.

Příznaky a projevy

Původ obtíží je ve svalové slabosti, která způsobuje ALS s atrofií svalového aparátu. Prvotní příznaky nemoci jsou velmi nenápadné a i pro nemocného těžko postřehnutelné, časem se však zhoršují. K nejčastějším příznakům patří:

 • Svalové záškuby;
 • Svalové křeče;
 • Svalová slabost postihující určitou část těla;
 • Nesrozumitelná nebo obtížná řeč;
 • Potíže se žvýkáním nebo polykáním;
 • Problémy s dýcháním;
 • Rychlý úbytek hmotnosti a ztráta chuti k jídlu.

Prognóza není příznivá, až dosud byla léčba pouze symptomatická a pomohla jen oddálit fatální konec. Většina pacientů s ALS umírá do tří až pěti let od prvního výskytu příznaků. Výzkum kmenových buněk pro léčbu ALS dává pacientům naději na zvládnutí příznaků tohoto onemocnění, zlepšení kvality života a prodloužení jeho délky.

Co je léčba kmenovými buňkami

Kmenové buňky jsou nediferencované živočišné buňky, které se mění na dceřiné buňky, z nichž vznikají další kmenové buňky se specifickou funkcí, jako jsou neurony, krevní, kostní a svalové buňky, buňky srdečního svalu aj.

Terapie kmenovými buňkami je regenerativní léčebná metoda, jejímž cílem je opravit poškozené buňky v těle, snížit zánět a zlepšit reakci imunitního systému.

Léčba kmenovými buňkami je používaná k léčbě mnoha autoimunitních, zánětlivých a neurologických onemocnění, jako je například Crohnova choroba, artritida, Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza a ALS. Aby bylo možné dosáhnout pozitivních účinků u léčby ALS kmenovými buňkami, je nutné podstupovat jejich časté transplantace. Ty zajistí dostatek zdravých buněk, aby se tělo mohlo na přechodnou dobu samo uzdravit. Ač tento způsob léčby pomáhá snižovat progresi nemoci, neumožňuje její vyléčení.

Léčba ALS pomocí kmenových buněk
Buněčné a molekulární procesy způsobující neurodegeneraci u ALS.

Jak mohou kmenové buňky pomoci pacientům s ALS

Léčba ALS kmenovými buňkami představuje novou metodu, která má snížit šíření neurodegenerativních procesů v těle, regenerovat již postižené neurony a bránit ty, které jsou ještě zdravé. V četných výzkumech týkajících se ALS se ukázalo, že rozdílné typy kmenových buněk dokáží zpomalit progresi tohoto onemocnění. Testují se zejména dospělé mezenchymální kmenové buňky (MSC), u kterých se zkoumá, jak reagují s buňkami pacientů s ALS.

Byla provedena studie, jejímž cílem bylo zjistit, jak pacienti s ALS snášejí transplantaci kmenových buněk. Vědci izolovali MSC z kostní dřeně pacienta. Získané buňky byly smíchány s 2 ml mozkomíšního moku (rovněž získaného od nemocného pacienta), aby napodobily funkce mozkových buněk. Takto obohacené buňky byly později transplantovány zpět do míchy. Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky, pouze někteří pacienti trpěli mírnými vedlejšími účinky, jako jsou bolesti žeber, hrudníku a břicha a abnormální pocity pálení a píchání v nohou. V důsledku terapie MSC se zlepšily nervosvalové spojení a došlo k částečnému obnovení motorických funkcí.

První zkušební test s kmenovými buňkami pro léčbu ALS byl proveden v roce 2015 v Jižní Koreji. Další výzkum kmenových buněk ALS ukazuje slibné výsledky použití MSC transplantátů v léčbě ALS kmenovými buňkami. Bylo zjištěno, že kmenové buňky mohou vytvářet podpůrné mikroprostředí, které generuje neuroprotektivní prostředí na povrchu neuronů a zpomaluje proces degenerace. Neurotrofní látky chrání motorické neurony před poškozením, přispívají k jejich tvorbě a zlepšují neuromuskulární interakci.

Léčba ALS kmenovými buňkami otevírá zcela nové možnosti léčby, které vedou k výraznému zlepšení motoriky pacienta. Zvyšuje se pohyblivost končetin, snižuje se svalové napětí, normalizují se reflexy, zlepšuje se polykání, výslovnost a tolerance každodenní zátěže. Kromě toho je celkový zdravotní stav včetně duševního na mnohem lepší úrovni.

Výsledky léčby kmenovými buňkami u pacientů s ALS

Představujeme vám několik pacientů, kteří se podělili o své výsledky po léčbě kmenovými buňkami na klinice:

 Cosimo M., pacient z Itálie

Cosimo začal s léčbou v listopadu 2021. Nebyl schopen chodit ani ovládat ruce. Měl také potíže s postavením nohou a udržením postoje. Cosimo zaregistroval první příznaky na nohou, začal kulhat. Přisuzoval to svalové námaze po sportovních aktivitách. Nedávno podstoupil léčbu kmenovými buňkami, která jeho příznaky zlepšila na 2 až 3 měsíce. Léčba ho zcela nevyléčila, ale dá se předpokládat, že jeho svaly na nohou zesílí a budou schopny ho unést bez dopomoci.

 Marine P., pacientka z USA

Marine byla předepsána medikace na zvládnutí příznaků nemoci, ona však chtěla něco, co by zlepšilo její zdraví dlouhodobě. Přečetla si o ALS a léčbě kmenovými buňkami a zahájila léčbu na klinice Swiss Medica. Absolvovala pět různých metod léčby ALS kmenovými buňkami, včetně léčby MSC. Po léčbě se jí výrazně zlepšilo svalstvo obličeje, nyní se jí lépe mluví a polyká.

Program léčby ALS kmenovými buňkami na klinice Swiss Medica. Postup

Léčba ALS kmenovými buňkami přináší naději a reálné výsledky. Swiss Medica Clinic nabízí ke zvládnutí nejrůznějších příznaků nemoci léčbu dospělými mezenchymálními kmenovými buňkami. U tohoto léčebného postupu se kmenové buňky odebírají z krve, kostní dřeně nebo jiného zdroje následně se kultivují a uchovávají v kontrolovaném prostředí. Poté, co jsou buňky připravené k aplikaci, jsou podávány pacientovi kapačkou po dobu několika hodin.

Miliony takto podaných kmenových buněk se šíří po těle a postupně se dostávají na poškozená místa, kde opravují degenerované neurony. Pokud pacient podstupuje léčbu dlouhodobě, většina atrofovaných svalů získá s podporou pohybové a ergoterapie zpět svou sílu. Zlepšení příznaků ( případně i jejich vymizení) začnou pacienti obvykle pozorovat během 2 až 3 měsíců od podání první dávky.

Navzdory svým uzdravujícím účinkům nejsou kmenové buňky zaručeným lékem. Účinnost léčby závisí na více faktorech: výchozím stavu, délce trvání nemoci, věku pacienta, dědičných dispozicích, životním stylu atd. Samotná aplikace kmenových buněk u některých případů nemusí stačit. Léčba kmenovými buňkami funguje efektivněji v kombinaci s dalšími léčebnými metodami, které pomáhají aktivovat proces obnovy tkání.

Výhody našeho léčebného postupu

Mezi výhody léčby kmenovými buňkami na klinice Swiss Medica patří:

 1. Nízké riziko vedlejších účinků a odmítnutí kmenových buněk (jak odebraných přímo od pacienta, tak darovaných)
 2. Bezbolestné zavedení bez celkové anestezie.
 3. Rychlý a snadný zákrok, který netrvá déle než několik hodin.
 4. Bez onkologických komplikací, jelikož léčba je založena na dospělých kmenových buňkách namísto embryonálních nebo fetálních.
 5. Možnost léčby jak vlastními buňkami pacienta, tak buňkami dárce.
 6. K dispozici jsou další druhy léčby a služby, které zvyšují účinek buněčné léčby a probíhají v co nejpohodlnějších podmínkách jak pro pacienty, tak pro jejich příbuzné.
 7. Nepřetržitá lékařská péče a konzultace s lékaři po propuštění.

Náklady na léčbu kmenovými buňkami u ALS

Kliniky zabývající se léčbou ALS pomocí kmenových buněk nabízejí buněčnou léčbu za přibližně 15 000 až 50 000 dolarů. Konečná cena závisí na zdravotním stavu pacienta, počtu procedur, typu a množství buněk, doplňkových terapiích, variantách léčebného plánu a také na dalších službách během pobytu ve zdravotnickém centru. Pro více informací o nákladech, specificky pro váš případ, se obraťte s vaší anamnézou na našeho lékařského poradce.

Jak se přihlásit do léčebného programu

Pokud si stále kladete otázku “kde podstoupit léčbu ALS kmenovými buňkami”, bude pro vás možná užitečné vědět, že jsme vyvinuli pro toto onemocnění speciální léčebný program. S tímto programem se můžete seznámit na online konzultaci s odborníky kliniky a po zvážení všech pro a proti léčbu podstoupit, pokud to váš případ umožní.

Chcete-li vstoupit do programu pro léčbu kmenovými buňkami na klinice Swiss Medica, postupujte následovně:

 1. Kontaktujte Swiss Medica Clinic pro úvodní konzultaci. Lékař posoudí váš případ na základě vaší anamnézy a dosavadních lékařských studií.
 2. Naši pracovníci posoudí váš zdravotní stav a určí, zda je pro vás léčba kmenovými buňkami přínosná, či nikoliv.
 3. Lékař vám nabídne a prodiskutuje s vámi individuálně přizpůsobený léčebný plán.
 4. Bude vám zajištěn tlumočník, asistence při vyřizování víz, řidič atd.

Swiss Medica ХХI Century existuje již 20 let, díky našim klinickým úspěchům se všichni členové našeho týmu stali odborníky na léčbu mnoha zdravotních potíží a regeneraci organismu. Kromě toho působíme v oblasti prevence a léčby řady závažných onemocnění souvisejících s věkem a chronickými chorobami. Pracujeme s moderními technologiemi, neustále zdokonalujeme své znalosti a rozvíjíme své schopnosti a postupy v oblasti regenerativní medicíny.

Seznam odkazů:

 1. Guo, W., Vandoorne, T., Steyaert, J., Staats, K. A., & Van Den Bosch, L. (2020). The multifaceted role of kinases in amyotrophic lateral sclerosis: genetic, pathological and therapeutic implications. Brain : a journal of neurology, 143(6), 1651–1673.

 2. Tedeschi, V., Petrozziello, T., & Secondo, A. (2019). Calcium Dyshomeostasis and Lysosomal Ca2+ Dysfunction in Amyotrophic Lateral Sclerosis. Cells, 8(10), 1216.

 3. L. Van Den Bosch, P. Van Damme, E. Bogaert, W. Robberecht. The role of excitotoxicity in the pathogenesis of amyotrophic lateral sclerosis. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Molecular Basis of Disease, Volume 1762, Issues 11–12, 2006, pages 1068-1082, ISSN 0925-4439.

 4. Tafuri, F., Ronchi, D., Magri, F., Comi, G. P., & Corti, S. (2015). SOD1 misplacing and mitochondrial dysfunction in amyotrophic lateral sclerosis pathogenesis. Frontiers in cellular neuroscience, 9, 336.

 5. Didonna, A., Opal, P. The role of neurofilament aggregation in neurodegeneration: lessons from rare inherited neurological disorders. Mol Neurodegeneration 14, 19 (2019).

 6. Aljabri Ammar, Halawani Alhussain, Bin Lajdam Ghassan, Labban Suhail, Alshehri Samah, Felemban Razaz. The Safety and Efficacy of Stem Cell Therapy as an Emerging Therapy for ALS: A Systematic Review of Controlled Clinical Trials. Frontiers in Neurology, 12, 2021.

 7. Ullah, I., Subbarao, R. B., & Rho, G. J. (2015). Human mesenchymal stem cells – current trends and future prospective. Bioscience reports, 35(2), e00191.

 8. Mazzini L, Fagioli F, Boccaletti R, et al. Stem cell therapy in amyotrophic lateral sclerosis: a methodological approach in humans. Amyotroph Lateral Scler Other Motor Neuron Disord. 2003;4(3):158-161.

 9. Goutman, S. A., Savelieff, M. G., Sakowski, S. A., & Feldman, E. L. (2019). Stem cell treatments for amyotrophic lateral sclerosis: a critical overview of early phase trials. Expert opinion on investigational drugs, 28(6), 525–543.

More sources

Medical Advisor, Swiss Medica doctor

Mohlo by vás zajímat

Článek
Video

We use cookies on our site to ensure that we give you the best browsing experience. By continuing to browse the site, you agree to this use. For more information on how we use cookies, see our Cookie Policy and Privacy Policy.

Got it