facebook

Léčba cukrovky 2. typu kmenovými buňkami

Lidské buňky získávají energii z cukru (glukózy), který pochází z potravy nebo je uložen v játrech. Molekuly glukózy jsou do buněk dodávány krevním řečištěm. Cukrovka je chronické onemocnění, které vzniká, když buňky nedokážou přeměnit glukózu na energii. Hladina glukózy v krvi díky tomu stoupá – jde o tzv. hyperglykémii, která má negativní dopady na srdce, cévy, nervy, oči a ledviny. Cukrovka 2. typu také zvyšuje celkovou pravděpodobnost předčasného úmrtí.

Za normálních okolností je hladina glukózy v krvi regulována inzulinem, hormonem vylučovaným beta buňkami slinivky břišní. Cukrovka 2. typu vzniká, když slinivka břišní nedokáže produkovat dostatek inzulínu nebo když ho tělo nedokáže účinně využívat. Cukrovka 1. typu je vzácnější; vzniká, když buňky imunitního systému zničí beta-buňky slinivky břišní, což vede k výraznému poklesu sekrece inzulinu.

Léčba cukrovky 2. typu kmenovými buňkami
Následek neléčené cukrovky: Vysoká hladina glukózy v krvi (hyperglykémie) má negativní dopady na všechny orgány lidského těla – srdce, cévy, nervy, oči a ledviny, také zvyšuje riziko předčasného úmrtí (výňatek z globální zprávy WHO o diabetu, 2016).

Diabetes 2. typu bývá obvykle diagnostikován po 45. roce života, avšak stále častěji se objevuje i u dětí a mladistvých. Hlavními rizikovými faktory diabetu 2. typu jsou nadváha a nedostatek fyzické aktivity. Onemocnění začíná postupně; v počátečních stádiích se pacient může cítit dobře a zvýšená hladina glukózy v krvi může být náhodně odhalena při jiném vyšetření. Toto jsou hlavní příznaky a symptomy, které by vás měly upozornit na možné známky cukrovky:

 • silná žízeň a časté močení;
 • silný pocit hladu;
 • neúmyslný úbytek hmotnosti;
 • pocity únavy;
 • rozmazané vidění;
 • nehojící se rány;
 • časté infekce;
 • ztmavnutí kůže, obvykle v podpaží a na krku.
  Léčba cukrovky 2. typu kmenovými buňkami
  Příznaky cukrovky. Pokud si těchto příznaků všimnete, obraťte se na svého lékaře a nechte si vyšetřit hladinu glukózy v krvi.

  Jak mohou kmenové buňky pomoci při léčbě pacientů s diabetem 2. typu

  Vědcům se zatím nepodařilo najít na cukrovku 2. typu lék. Veškeré úsilí se v současné době soustředí na kontrolu hladiny glukózy. Osobám trpícím cukrovkou 2. typu se doporučuje dodržovat zásady zdravého životního stylu, tedy kvalitní stravu, přiměřenou tělesnou hmotnost a pravidelné cvičení. Pokud dieta a cvičení ke kontrole hladiny glukózy v krvi nestačí, mohou být nutné perorální léky nebo léčba inzulinem.

  Vědci se zabývají vývojem a použitím různých přístupů k léčbě cukrovky pomocí kmenových buněk již od počátku 90. let 20. století. Nedávné studie přinesly slibné výsledky při využití mononukleárních buněk kostní dřeně (MNC) a multipotentních mezenchymálních kmenových buněk (MMSC), včetně zachování funkce beta-buněk, pro významné snížení dávky inzulínu a zlepšení regenerace u pacientů s diabetickými vředy na nohou.

  Léčba cukrovky 2. typu kmenovými buňkami
  Klinické studie s použitím hematopoetických a mononukleárních buněk kostní dřeně k léčbě diabetes mellitus 2. typu. (BM-MNC: mononukleární buňky kostní dřeně; IV: intravenózní; MSC: mezenchymální kmenové buňky).
  Léčba cukrovky 2. typu kmenovými buňkami
  Klinické studie využívající mezenchymální kmenové buňky k léčbě diabetes mellitus 2. typu. (IV: intravenózní).

  Očekávané výsledky

  Výsledky léčby kmenovými buňkami byly hodnoceny jak objektivními, tak subjektivními měřítky. Většina pacientů léčených injekcemi MMSC vykazuje stabilní zlepšení následujících příznaků a projevů onemocnění:

  • vymizení/zmírnění klinických příznaků (normální hladina glukózy v krvi, normální chuť k jídlu a hmotnost);
  • snížení dávky inzulínu nebo snížení dávky perorálních hypoglykemik;
  • snížení hladiny glukózy v krvi nalačno;
  • snížení hladiny С-peptidu;
  • nižší koncentrace glykovaného hemoglobinu;
  • zlepšení kvality života (hodnoceno pomocí specializovaného dotazníku SF-36).

  V případech léčby diabetických vředů pomocí injekcí MMSC je možné dosáhnout následujících výsledků:

  • vymizení/zmírnění klinických příznaků (normální hladina glukózy v krvi, normální chuť k jídlu a hmotnost);
  • zmenšení velikosti vředu (jak v průměru tak případně i v hloubce);
  • úplné zahojení vředu;
  • zvýšená transkutánní tenze (TcpO2) kyslíku ve vředu;
  • zvýšený index kontníkových tlaků (ABI = Ankle Brachial Index) u vředu;
  • zlepšení kvality života (hodnoceno pomocí specializovaného dotazníku SF-36).

  Výsledky pacientů společnosti Swiss Medica

  Cukrovka 2. Typu, výsledky léčby.

  Toto je příběh pacienta společnosti Swiss Medica z Indonésie: Wahyudin poprvé navštívil kliniku Swiss Medica v Moskvě v prosinci 2017, aby zde podstoupil léčbu cukrovky 2. typu. Před začátkem léčby byla jeho hladina glukózy nad 200-250 mg/dl (normální hodnota je 79 až 110 mg/dl). Léčba, kterou podstoupil, zahrnovala jak léčbu IMR, tak i kmenovými buňkami.

  První návštěva ve Swiss Medica vedla ke zlepšení jeho životního stylu a stravování – dokázal lépe kontrolovat svou chuť k jídlu a nakonec zhubl 4,5 kg. Sledování hladiny cukru v krvi ukázalo stabilní hladinu kolem 120-140 mg/dl a někdy dokonce i pod 100 mg/dl. I když Wahyudin snědl nějaké nezdravé jídlo, hladina glukózy se mu zvýšila jen na hodnotu těsně nad 140 mg/dl, což je považováno za kontrolovatelnou hodnotu.

  Po šesti měsících Wahyudin opět odjel do Moskvy, aby absolvoval druhý cyklus léčby. Při této návštěvě podstoupil léčbu pomocí autologní tukové tkáně MMSC a autologní léčbu mesenchymálními stromálními frakcemi buněk kostní dřeně. Výsledkem bylo, že zhubl o další 2 kg, hladina glukózy se mu snížila na 100-120 mg/dl, jeho životospráva se ustálila a nyní je schopen lépe kontrolovat svou chuť k jídlu. Neočekávaným přínosem léčby bylo zlepšení zraku, a to již od prvního cyklu léčby – díky léčbě kmenovými buňkami je Wahyudin schopen ve dne řídit auto a také pracovat na počítači bez brýlí.

  Jak a proč fungují kmenové buňky při léčbě diabetu 2. typu

  Multipotentní MSC mohou snížit hyperglykémii u diabetu 2. typu především díky stimulací regenerace beta buněk a to prostřednictvím několika mechanismů:

  1. Aktivací diferenciace progenitorových buněk pankreatu a zvýšením počtu prekurzorů beta buněk.
  2. Proangiogenní aktivitou MMSC, která vede ke zvýšené vaskularizaci pankreatických ostrůvků (oblastí slinivky břišní, které obsahují endokrinní buňky – tedy buňky produkující hormony) a celkovému zlepšení její endokrinní funkce.
  3. Imunomodulačním účinkem, který hraje klíčovou roli v případě přítomnosti autoimunitní složky při vzniku a přetrvávání diabetu a je důležitou součástí komplexních účinků MMSC.

  Při léčbě diabetických vředů je hlavním cílem obnovit krevní oběh v oblasti ulcerace a omezit ischemii. MMSC aktivují rezidentní buňky a přitahují cirkulující progenitorové buňky. Rovněž indukují růst nových cév ze stávajících kapilárních sítí. Výsledkem je obnovení přísunu živin a kyslíku, což vede ke stimulaci epitelizace vředu. Schopnost MMSC stimulovat rozvoj kapilárních sítí a následné zvýšení průtoku krve pomáhá zlepšit jednu z nejzávažnějších komplikací diabetu 2. typu: generalizovanou mikrovaskulární dysfunkci. Hypoglykemizující účinek MMSC přispívá k hojení vředových kožních lézí. Lokální injekce MMSC přímo do okolí rány dále zlepšují účinnost buněčného produktu a pomáhají urychlit hojení lézí.

  Zdroj kmenových buněk používaných při léčbě diabetu 2. typu

  Multipotentní MSC lze získat jak z vlastních tkání pacienta (kostní dřeň, tuková tkáň, periferní krev nebo ústní sliznice), tak od dárců (placenta, pupečník aj.).

  Jak léčba probíhá a co zahrnuje?

  Ošetření probíhá v následujících fázích, které obvykle trvají několik týdnů:

  1. Odběr kmenových buněk – zdroj MMSC.
  2. Zpracování a kultivace buněk pro získání požadovaného počtu MMSC (jedná se o časově nejnáročnější krok, který trvá přibližně 4 týdny).
  3. Injekční aplikace MMSC.

  Pokud jsou k léčbě použity dárcovské buňky, není druhý krok nutný. Buněčný materiál lze připravit předem ze zmrazeného (kryokonzervovaného) materiálu a MMSC mohou být připraveny k aplikaci během 24 hodin.

  Příprava

  K zjištění vhodnosti a možností provedení léčby kmenovými buňkami pomocí MMSC, lékař společnosti Swiss Medica před zákrokem pacienta vyšetří, zjistí jeho aktuální zdravotní stav, specifické charakteristiky a shromáždí všechny dostupné údaje z jeho lékařské anamnézy. Provedou se laboratorní a/nebo přístrojová vyšetření, aby bylo možné odborně určit nejvhodnější zdroj autologních MMSC (kostní dřeň, tuková tkáň nebo tkáň dásní).

  Na operačním sále lékař ošetří místo antiseptikem a poté pacientovi podá lokální nebo celkovou anestezii. Následně se provede odběr biologického materiálu.

  Vzorky kostní dřeně se obvykle odebírají ze zadního hřebene kyčelní kosti, méně často z části přední.

  Tuková tkáň se odebírá v oblasti přední strany břicha, po stranách pasu, beder, hýždí a/nebo na vnější straně boků.

  Vzorky kmenových buněk z dásňové tkáně se získávají vyříznutím 3-4 mm3 dásně.

  Doba trvání

  Odběr kostní dřeně trvá v průměru 1 hodinu.

  Odběr tukových buněk SVF trvá přibližně 30 minut v závislosti na množství odebrané tkáně.

  Odběr buněk z dásňové tkáně je rovněž relativně krátký zákrok.

  Pacient je po odběru SVF buněk sledován, aby byla zajištěna jejich nezávadnost.

  Pohodlí pacienta během zákroků

  Zákroky jsou prováděny v klidném a příjemném prostředí v souladu se stanovenými normami a podmínkami.

  V případě odběru vlastních buněk pacienta se odběr tkáně provádí na operačním sále. Během tohoto zákroku může pacient pociťovat mírnou bolest, podobnou běžným pocitům z anestetické injekce. Po zákroku se mohou vyskytnout mírné a krátkodobé nepříjemné pocity spojené s invazivností zákroku (porušení integrity tkáně).

  Při použití vlastních nebo darovaných buněk pacienta, které nevyžadují odběr vlastního biomateriálu, se aplikace MSC neliší od aplikace jiných léků.

  Může se jednat o standardizovanou aplikaci formou injekce (prostřednictvím kapačky), kdy je pacient v klidovém stavu po dobu 1-2 hodin. Dále je možné lokální podání v případě léčby trofických vředů, proleženin, diabetické nohy ke zlepšení nebo uzavření ran nebo kombinace obou metod.

  Bezpečnost léčby kmenovými buňkami

  Hlavním rizikem spojeným s léčbou kmenovými buňkami je možná maligní transformace (tj. riziko vzniku rakoviny). Výsledky klinických studií potvrdily, že neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že by se MMSC mohly spontánně transformovat, pokud je zajištěna řádná kontrola kvality kultivace a injekčního podání buněk. Lokální injekce kmenových buněk se rovněž ukazují jako bezpečné. Zákroky jsou u většiny pacientů obvykle dobře snášeny. Nelze však vyloučit individuální nesnášenlivost, i když je vzácná. Specialisté společnosti Swiss Medica budou sledovat váš stav, aby zajistili bezpečný a příznivý výsledek. Učiní také vhodná opatření za účelem minimalizace případných rizik.

  Rekonvalescence po léčbě

  Pacienti mohou pociťovat bolest v místě, odkud byly kmenové buňky odebrány. K ověření účinnosti transplantace MMSC a určení, zda se má buněčný produkt znovu aplikovat, se pacienti podrobují rutinnímu vyšetření po 3 a 6 měsících po podání kmenových buněk. Mezi povinná vyšetření patří fyzikální vyšetření, odběr anamnézy a soubor laboratorních a přístrojových vyšetření, která se provádějí za účelem posouzení výsledků léčby kmenovými buňkami.

  Máte-li jakékoli dotazy týkající se použití kmenových buněk k léčbě diabetu 2. typu, obraťte se na našeho lékařského poradce. Váš konkrétní případ můžete prodiskutovat se specialistou kliniky Swiss Medica.

  Využijte možnosti bezplatné online konzultace

  Kontaktujte nás a informujte se o předpokládaných výsledcích léčby, její ceně a délce trvání.

  Léčba cukrovky 2. typu kmenovými buňkami
  Dr. Aleksandra Fetyukhina, MD

  Medical Advisor, Swiss Medica doctor


  Seznam odkazů:

  1. World Health Organization. Diabetes. 2018.

  2. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), USA.

  3. National Institutes of Health, USA.

  4. Li LHH et al. Infusion with human bone marrow-derived mesenchymal stem cells improves β-cell function in patients and non-obese mice with severe diabetes. Sci Rep. 2016;6:37894.

  5. 36-Item Short Form Health Survey questionnaire.

  6. Wang Y et al. Plasticity of mesenchymal stem cells in immunomodulation: pathological and therapeutic implications. Nat Immunol. 2014;15 (11):1009-16.

  7. Cao Y et al. Mesenchymal stem cells improve healing of diabetic foot ulcer. J Diabetes Res. 2017;2017:9328347.v

  8. Bhansali A et al. Efficacy and safety of autologous bone marrow-derived stem cell transplantation in patients with type 2 diabetes mellitus: a randomized placebo-controlled study. Cell Transplant. 2014;23(9):1075-85.

  9. Liu X et al. A preliminary evaluation of efficacy and safety of Wharton’s jelly mesenchymal stem cell transplantation in patients with type 2 diabetes mellitus. Stem Cell Res Ther. 2014;5(2):57.

    

  More sources

  Medical Advisor, Swiss Medica doctor

  Mohlo by vás zajímat

  Článek
  Video

  We use cookies on our site to ensure that we give you the best browsing experience. By continuing to browse the site, you agree to this use. For more information on how we use cookies, see our Cookie Policy and Privacy Policy.

  Got it