facebook

Léčba kmenovými buňkami u pacientů po cévní mozkové příhodě

Úvod

Léčba kmenovými buňkami u pacientů po cévní mozkové příhodě
Léčba kmenovými buňkami u pacientů po cévní mozkové příhodě.

Cévní mozková příhoda (laicky mrtvice) je jednou z hlavních příčin zdravotních postižení u dospělých, přičemž 15-30 % pacientů se po prodělané cévní mozkové příhodě stává trvale invalidními a 20 % vyžaduje hospitalizaci po dobu nejméně 3 měsíců od prodělání nemoci.

Cévní mozková příhoda je stav, při kterém v důsledku nedostatku kyslíku a živin odumírají během několika minut buňky mozkové tkáně. Její dopad na celkový zdravotní stav závisí na velikosti poškození, téměř vždy však dochází alespoň k jednomu narušení ve fungování lidského mozku a běžných tělesných funkcí.

Jediná současná léčba akutní ischemické cévní mozkové příhody spočívá v obnovení průtoku krve do postižené oblasti pomocí trombolytik nebo za použití mechanických nástrojů, které fyzicky odstraňují sraženiny. Použití trombolytik je však limitováno terapeutickým oknem v délce několika dnů nebo dokonce jen několika hodin (v závislosti na léku) po nástupu příznaků mrtvice. Z tohoto důvodu jen malá část pacientů s cévní mozkovou příhodou dostane včas potřebnou léčbu. Další nabízená léčba spočívá v dlouhodobé rehabilitaci za účelem obnovení ztracených funkcí, ač je možné dosáhnout většího pokroku, není zaručen.

Pravděpodobně hledáte něco, co by vrátilo vaše tělo do stavu, v jakém bylo před mrtvicí. Konzervativní medicína však kromě fyzické, ergoterapeutické a logopedické rehabilitace nenabízí žádné metody, které by dokázaly pomoci. Naději v posledních letech přináší regenerativní medicína, konkrétně využití přípravků na bázi kmenových buněk.

Během této léčby putují nitrožilně podávané kmenové buňky krevním řečištěm, dokud se nedostanou do poškozených oblastí, kde stimulují obnovu nervových buněk což vede k obnově mozku a ke zlepšení všech příznaků spojených s tímto onemocněním.

Získejte bezplatnou online konzultaci

Kontaktujte našeho zdravotního poradce a zjistěte, zda by pro vás kmenové buňky byly vhodné.

Léčba kmenovými buňkami u pacientů po cévní mozkové příhodě
Dr. Aleksandra Fetyukhina, MD

Medical Advisor, Swiss Medica doctor


Výzkum kmenových buněk u mozkových příhod

Až donedávna bylo poškození mozkové tkáně považováno za trvalé. V současné době však byla vědecky prokázána možnost obnovy mozkových buněk a s tím související zlepšení neurologických funkcí.

Léčba kmenovými buňkami u pacientů po cévní mozkové příhodě

Léčba kmenovými buňkami je bezpečná a prokazatelně aktivuje buňky v okolí postižené mozkové tkáně, čímž dochází k rychlému hojení a zlepšování mozkových funkcí [3]. Léčba kmenovými buňkami zlepšuje ohebnost kloubů, zvyšuje obratnost prstů a také zlepšuje sílu a ovládání končetin.

Mnohé odborné studie dokládají, že dospělé kmenové buňky mají schopnost stimulovat tvorbu nových neuronů, oligodendrocytů a astrocytů a napomáhat tak při léčbě pacientů s cévní mozkovou příhodou.

Studie in vivo ukázaly, že zavedené kmenové buňky, zejména ty získané z pupečníku, mají tyto schopnosti:

 • migrovat do ischemických oblastí mozku;
 • zvýšit úroveň exprese vybraných chemokinů v ischemické oblasti mozku (tyto drobné bílkovinné molekuly podporují obnovu tkáně);
 • stimulovat neurogenezi (tvorbu nových normálně fungujících neuronů);
 • stimulovat růst nových cév v oblasti ischemické tkáně;
 • modulovat imunitní odpověď na poškozenou tkáň jak periferně, tak lokálně;
 • oslabovat lokální ischemii tkáně, což přispívá ke zlepšení klinických výsledků.

Mimo jiné kmenové buňky omlazují celý organismus. Tento přirozený regenerační proces napomáhá ke zdravějšímu fungování všech orgánů.

Hodnocení Swiss Medica. Zkušenosti pacientů po mozkové cévní příhodě

Výsledky léčby mrtvice po 4 ošetřeních kmenovými buňkami (pacient z Velké Británie).
Zkušenosti s léčbou cévní mozkové příhody (v italštině).

Další zkušenosti pacientů jsou k dispozici na našem Youtube kanálu.

* Navzdory svým léčivým vlastnostem nejsou kmenové buňky zárukou vyléčení. Účinnost léčby závisí na více faktorech: výchozím stavu, délce trvání nemoci, věku pacienta, dědičných dispozicích, životním stylu atd. Samotná aplikace kmenových buněk také v některých případech nemusí být dostačující. Léčba kmenovými buňkami funguje účinněji v kombinaci s dalšími léčebnými metodami, které pomáhají aktivovat proces obnovy tkání.

Zotavení po mrtvici díky léčbě kmenovými buňkami

Na klinice Swiss Medica byl vyvinut komplex léčebných postupů, které se zaměřují na individuální potřeby pacientů po mozkové mrtvici. Na případnou léčbu není nutné čekat několik týdnů. 

Pro začátek aplikujeme injekce produktů na bázi kmenových buněk s vysokým procentem životaschopných buněk (cca 90 %). Při této proceduře jsou pacientovi odebrány jeho vlastní kmenové buňky z břišního tuku nebo kostní dřeně, které jsou následně aktivovány a zavedeny zpět do těla. Je možné použít i darované buňky pocházející z různých zdrojů (placenta, pupečník atd.). Většina zavedených aktivních kmenových buněk migruje do mozku kde pokračuje v růstu. V průběhu léčby jsou do těla pacienta zavedeny desítky milionů buněk, toto množství tisíckrát převyšuje bežné denní ztráty zdravých buněk. Takto intenzivní doplňování má za následek nahrazení starých a poškozených buněk a s tím související omlazení a obnovu orgánů. 

Při zákroku nepoužíváme embrya, hormony ani chemickou léčbu, díky tomu je léčba prakticky bez vedlejších účinků. Celý zákrok je rychlý a nevyžaduje celkovou anestezii.

Indikace a kontraindikace buněčné terapie

Léčba kmenovými buňkami může být díky svým výhodám vhodná při absenci nebo nedostatečném účinku hlavní léčby nebo při výskytu vedlejších účinků.

Kontraindikace jsou následující:

 • předchozí negativní zkušenosti s buněčnými produkty;
 • jakýkoli typ rakoviny nebo přednádorový stav;
 • jakýkoli život ohrožující nebo nevyléčitelný zdravotní stav;
 • infekční onemocnění v akutní fázi;
 • mrtvice nebo přechodný ischemický záchvat v posledních 3 měsících;
 • odchylky vybraných hodnot v krevních testech;
 • těhotenství a kojení;
 • duševní poruchy a závislosti;
 • kontraindikace anestezie a/nebo vysoké riziko krvácení a/nebo patologických procesů v oblasti navrhované biopsie (nevylučuje možnost použití dárcovských buněk) a některé další.

Bezpečnost a nežádoucí účinky

Léčba kmenovými buňkami je velmi rychlá a snadná. Nevyžaduje celkovou anestezii. Ve většině případů se nevyskytují žádné vedlejší účinky. Někdy může dojít ke krátkodobému zvýšení teploty coby individuální reakci organismu, avšak ne ve více než 2 % případů. Tento stav pomine samovolně a nemá negativní dopady na zdraví pacienta.

Léčba kmenovými buňkami nevyvolává žádné alergické ani imunitní reakce (vzhledem ke statusu imunitního privilegia multipotentních MMSC).

Přednosti léčby kmenovými buňkami na klinice Swiss Medica

 1. Nízká pravděpodobnost výskytu méně závažných nežádoucích účinků (např. zvýšení teploty během a/nebo po podání).
 2. Vyhnutí se jakýmkoliv alergickým a imunitním reakcím (vzhledem k imunologicky privilegovanému statusu kmenových buněk)..
 3. Není nutná celková anestezie.
 4. Aplikujeme pouze dospělé kmenové buňky pocházející od pacienta (autologní) nebo darované.
 5. Zákrok je velmi rychlý a jednoduchý.
 6. K léčbě je zapotřebí pouze malé množství odebraných buněk (které jsou následně kultivovány na potřebné množství).
 7. Doba mezi odběrem lipoaspirátu a injekcí aktivovaných kmenových buněk je pouze několik hodin.

Video s otázkami a odpověďmi o léčebném využití buněčných produktů u pacientů po mrtvici

Podívejte se na video kde Dr. Alexandra, specialistka na regenerativní medicínu, lékařka Swiss Medica, odpovídá na nejčastější otázky týkající se tohoto tématu. Dozvíte se:

 • Jak kmenové buňky účinkují v našem těle?
 • Jaké přínosy může mít buněčná terapie pro pacienty po mrtvici?
 • Jaké faktory rozhodují o úspěšnosti uzdravení při použití buněčné léčby?
 • Je tato léčba účinná u každého?
Otázky a odpovědi týkající se léčby kmenovými buňkami po cévní mozkové příhodě.

Co léčba zahrnuje?

Na základě vašich lékařských zpráv vám sestavíme individuální léčebný program. Takový program obvykle zahrnuje nejen podávání buněčného produktu, ale také další druhy léčby, jako např.:

 • Léčba xenonovým plynem (inhalační kúra);
 • Mezodiencefalická modulace (MDM);
 • Elektrická myostimulace;
 • SIS (superindukční systém);
 • Kyslíková terapie;
 • Virtuální realita;
 • Kinezioterapie a další.

Doplňkové léčebné procedury, které používáme, posilují účinek injekčně aplikovaných buněk a pomáhají dosáhnout výraznějšího zlepšení.

Získejte bezplatnou online konzultaci

Kontaktujte našeho lékařského poradce a informujte se o očekávaných výsledcích léčby, jejích ceně a délce trvání.

Léčba kmenovými buňkami u pacientů po cévní mozkové příhodě
Dr. Aleksandra Fetyukhina, MD

Medical Advisor, Swiss Medica doctor


Medical Advisor, Swiss Medica doctor

Mohlo by vás zajímat

Článek
Video

We use cookies on our site to ensure that we give you the best browsing experience. By continuing to browse the site, you agree to this use. For more information on how we use cookies, see our Cookie Policy and Privacy Policy.

Got it